Jedino sveobuhvatno rešenje
za vođenje vaše rent-a-car agencije.

Rent-a-Car Manager

Software za menadžment rent-a-car agencije

Naš softver se neprekidno razvija od 2012. godine u direktnoj saradnji sa svim našim klijentima obuhvatajući najsitnije detalje iz prakse i uzimajući u obzir sve specifičnosti poslovnog i klijentskog okruženja. Osnovu aplikacije čini sistem poslovanja implementiran u najvećim svetskim rent-a-car kompanijama. Konstantnim razvojem omogućavamo svojim klijentima stalnu besplatnu nadgradnju koje vođenje agencije čine trajno efikasnim i konkurentnim.

Prilagođenje vašim potrebama.

Glavna karakteristika našeg softvera je prilagodljivost. Sa jedne strane smo u mogućnosti da kompletan softver funkcionalno prilagodimo potrebama vaše agencije. Sa druge strane, mnogi od naših klijenata izmenili su svoj način poslovanja prilagodivši se rešenjima iz samog softvera.

Unapređenje poslovanja.

Klijenti koji koriste naš softver reorganizovali su svoj vozni park, značajno su snizili troškove svog poslovanja, povećali broj najmova i time optimizovali rentabilnost svog poslovanja.

Implementacija.

Naš softver se može brzo i lako implementirati na vašu internet prezentaciju u sistem rezervacija i time potencijalnim klijentima dati u ponudu realno dostupna vozila u realno dostupnim terminima.

Internet okruženje

Pristup sa bilo kog mesta preko bilo kog uređaja.

Programu Rent-a-car Manager pristupa se putem web browsera (Internet Explorer, Firefox Mozilla, Chrome...) Pohranjivanje platforme i podataka na internet servere omogućuje pristup aplikaciji sa bilo kog mesta i bilo kojeg uređaja povezanog sa internetom. Taj pristup se pokazao kao optimalan u izuzetno dinamičkim uslovima poslovanja kakvo je vođenje rent-a-car agencije.

Menadžerima je omogućen permanentni uvid u angažovanost vozila, kontrola nad finansijama i tokom poslovanja - sa posla i od kuće. Zaposlenima je olakšana međusobna komunikacija, planiranje aktivnosti na izdavanju i preuzimanju vozila i aktivnosti vezane za održavanje vozila kao i mogućnost unosa aktuelnih promena koje trenutno postaju dostupne i vidljive svim korisnicima sistema.

Dizajn prilagođen uređaju.

Aplikacija je prilagođena da izgleda podjednako dobro na najširem spektru uređaja - od mobilnih telefona, preko tableta do desktop računara i monitora svih rezolucija.

Sadržaj aplikacije

Osnovni moduli softvera

...

Menadžment voznog parka

Ovaj modul daje potpun uvid u stanje voznog parka - trenutnu lokaciju, fizičko stanje, angažovanost, troškove i prihode svakog vozila ponaosob.

Lična karta vozila pružiće vam sve informacije potrebne za odluke o opravdanosti korišćenja i eventualne prodaje vozila.

Upozorenja o nastupajućim redovnim servisima i registracijama olakšaće vam planiranje, isključujuči bespotrebno manipulisanje papirnim dokumentima.

...

Menadžment najmova

Brzo i lako rezervisanje vozila kroz formular sa svim neophodnim podacima. Isključena je mogućnost preklapanja termina najma. Precizno evidentiranje pređene kilometraže i lokacija, detaljan uvid u sve finansijske aspekte. Štampanje ugovora i računa direktno iz programa.

Tabela u kojoj se nalazi vremenski prikaz dostupnosti svih vozila po danima i lokacijama pružiće vam mogućnost da svoj vozni park optimalno koristite, bez nepotrebnog prevoženja vozila sa lokacije preuzimanja na lokaciju sledećeg izdavanja.

...

Planeri aktivnosti

Brze liste svih dnevnih aktivnosti olakšaće vašim zaposlenima planiranje aktuelnih obaveza a menadžmentu brzu i efikasnu kontrolu.

Liste najmova u toku, prekoračenih najmova i istorijata svih najmova daće vam brze informacije i omogućiti kvalitetnu kontrolu nad voznim parkom.

...

Menadžment troškova

Pored vođenja troškova vezanih za korišćenje vozila omogućeno je i vođenje opštih troškova poslovanja, troškova agencijskih provizija kao i vođenje magacina rezervnih delova koje naš softver podižu na nivo računovodstvenih programa.

...

Menadžment klijenata

Uvid u sve aktivnosti klijenata, od prihoda preko analize ponašanja u smislu dužine najmova i pređene kilometraže do preferencija u pogledu izbora vozila.

Brzo i lako kreiranje mailing i phone lista u skladu sa potrebama klijenata i geo lokacija u svrhu marketinških kampanja.

...

Statistički izveštaji

Kompletni statistički izveštaji u pogledu angažovanosti i toka finansija kroz vremenski aspekt i različite klase vozila pružiće vam sve neophodne informacije o rentabilnosti poslovanja i omogućiti razvoj poslovne strategije.

...

Kolaboracija

Komunikacija među zaposlenima omogućena je kroz opšti sistem za obaveštavanje, lične planere i modul za zadavanje poslovnih zadataka.

...

Web integracija

Automatsko kreiranje rezervacija od strane klijenata putem vaše internet prezentacije, popusti, promocije, izbor fotografija i opštih informacija o karakteristikama modela vozila, kreiranje grupa vozila.

Prilagodite aplikaciju sopstvenim potrebama

Svaki modul i funkcionalnost softvera možemo urediti po vašoj želji

Detalji iz aplikacije

Prikaz softverskog interfejsa

Dnevni planer

Dnevni planer

Sekcija Planer

Vreme i lokacija

Vreme i lokacija

Sekcija Rezervacije i ugovori

Obračun

Obračun

Sekcija Rezervacije i ugovori

Raspored vozila

Raspored vozila

Sekcija Vozila

Osnovne informacije o vozilu

Osnovne informacije o vozilu

Sekcija Vozila

Prihodi

Prihodi

Sekcija Izveštaji i analize

Prijavite se za besplatnu probnu verziju i istražite sve mogućnosti!

Demonstraciona verzija je potpuno funkcionalna. Možete unositi i menjati sve podatke. Podaci se resetuju jednom dnevno.